KASAVI

  • KASAVI er en online billedbank som skal serve det Nordnorske næringsliv med kvalitetsbilder fra regionen.
  • Billedbasen blir oppdatert jevnlig, og vi vil gjerne ha kontakt med våre kunder om hva de ønsker, slik at vi kan oppdatere på «bestilling».
  • Vi tar også på oss oppdrag av ulik art.
  • Følg også KASAVI på FACEBOOK. Der får du løpende informasjon om nye bilder, oppdrag etc.

Mikael Westh Hammer

  • Født i Sverige 1975
  • Bosatt i Tromsø
  • Utdannet fotograf ved Kulturama Fotoskola i Stockholm
  • Drev fotogalleri ArtRent i Tromsø fra 2001 til 2004
  • Hadde eget studio på Kysten fra 1999 – 2009
  • Arbeidet som gjestelærer på fotolinja på Stokmarknes i tre år
  • Avholdt forskjellige workshops
  • Utsmykkingsoppdrag og utstillinger i Norden
  • Oppdrag/reklamefotografering for kunder, eksempelvis:
    • Eksportutvalget for fisk
    • Hurtigruta
    • UNN
    • Troms Kraft
    • Mack
    • Fiskekompaniet
    • Polarinstituttet (fotograf på tokt)

Arne-Terje Sæther

  • Født i Norge 1961
  • Bosatt på Kvaløya utenfor Tromsø
  • Trebåtbygger, hovedsakelig nordlandsbåter.
  • Har hatt fotografi som hobby siden han var 14 år. Hobbyen har etter hvert utviklet seg til en næring.
  • Har et omfattende arkiv fra sjørelaterte tema som kystkultur og fiskeri
  • Gitt ut heftet «God Bør», en fotobasert historie om bygging av fembøringen God Bør.
  • Skrevet flere artikler for tidskriftet «Kysten»
  • Bidragsyter i forskjellige kystkulturrelaterte utgivelser, både på tekst og fotosiden.

Mikael Westh Hammer
Skarveien 26
N-9020 Tromsdalen
E-mail: mikael@kasavi.no
Tlf: +47 976 50 846

Arne-Terje Sæther
Straumsveien 85
N-9105 Kvaløya
E-mail: terje@kasavi.no
Tlf: +47 413 08 644